வணிகத் திணைக்களம்

முகவரி:
4வது மாடி, "ரக்சன மந்திரைய",
21, வோக்சோல் வீதி,
கொழும்பு 02.
இலங்கை
தொலைபேசி:
+94 112 329 733/ +94 112 346 114/ +94 112 327 191/ +94 112 325 524
தொலைநகலி:
+94 112 430 233/ +94 112 382 490
ஒரு மின்-அஞ்சலை அனுப்புக. * எனக் குறியிட்ட புலங்கள் கட்டாயம் நிரப்பப்பட வேண்டியவை.

Latest News

SME Exporters of Sri Lanka Visit Mumbai for the Production Process Improvement & Market Penetration Programme

SME Exporters of Sri Lanka Visit Mumbai for...

10 செப்டம்பர் 2019
Sri Lanka at FHT 2019

Sri Lanka at FHT 2019

11 செப்டம்பர் 2019
"Island of Ingenuity" Promoted in Toronto

"Island of Ingenuity" Promoted in Toronto

11 செப்டம்பர் 2019
அனைத்து செய்திகளையும் பார்க்க