වැදගත් වෙළඳ පාර්ශවකරුවන් සමඟ ශ්‍රී ලංකාව ඇතිකරගත් වෙළඳ හා ආර්ථික සහයෝගිතා ගිවිසුම් ආදියෙහි ඒකාබද්ධ ආර්ථික කමිටු සඳහා අදාල කටයුතු සිදු කරන කේන්ද්‍රීය ආයතනය ලෙස වාණිජ දෙපාර්තමේන්තුව ක්‍රියා කරනු ලබයි. ඒකාබද්ධ ආර්ථික කමිටු යටතේ ද්වීපාර්ශවීය වෙළඳ ගිවිසුම් සඳහා තීරණ සැකසීම, සම්බන්ධීකරණය කිරීම හා ක්‍රියාත්මක කිරීම වැනි සියලුම කටයුතු වාණිජ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් සිදු කරනු ලබයි.

වෙළඳාම හා සම්බන්ධ කටයුතුවලට අවශ්‍ය තාක්ෂණික සහ ආර්ථික සහයෝගිතාවය දිරිමත් කරමින් එම රටවල් වෙත ශ්‍රී ලංකාවෙන් සිදුකරන අපනයනයන් වර්ධනය කොට විස්තාරණය කිරීමට මෙම ඒකාබද්ධ ගිවිසුම් මඟින් අවස්ථාව සැලසේ.
අමාත්‍ය/ ලේකම් මට්ටමෙන් පවත්වන ලද පහත සඳහා ඒකාබද්ධ කමිටු සඳහා සම්බන්ධීකරණ කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව විසින් සිදු කරනලදී.

ශ්‍රී ලංකාව - බංගලාදේශය

ශ්‍රී ලංකාව සහ බංගලාදේශය අතර ඒකාබද්ධ ආර්ථික සහයෝගීතා කමිටුවේ අවසාන රැස්වීම 1993 මාර්තු 30, 31 දිනයන් හි කොළඹ දී පවත්වන ලදී. එම සැසිවාරයේ දී කර්මාන්ත, කෘෂිකර්මාන්තය, සිවිල් ගුවන් සේවාව, සංස්කෘතික සහ තාක්ෂණික සහයෝගීතාවය ඇතුළුව ද්වීපාර්ශවීය වෙළඳ හා ආර්ථික සහයෝගිතාවය ඇති කෙරෙන විවිධ ක්ෂේත්‍ර පිළිබඳ සාකච්ඡා කරන ලදී.

තෙවන සැසිවාරයෙහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස, ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගම හා බංගලාදේශ බිමන් සමාගම විසින් ප්‍රධාන නගර දෙක අතර  ගුවන් සම්බන්ධකයක් පිහිටුවාගැනීමට වාණිජ ගිවිසුමක් ඇතිකර ගන්නා ලදී.

සිව්වන සැසිවාරය දකා වල පැවත්වීමට නියමිතව තුබුණි. කෙසේ වෙතත් බංගලාදේශයේ පවතින දේශපාලනික වාතාවරනය හේතුවෙන් මෙන්ම SAPTA, BIMSTEC සහ බැංකොක් ගිවිසුම මෙයුම්කරණය නිසා ඒකාබද්ධ ආර්ථික කමිටුවේ සිව්වන සැසිවාරය මේ වන තෙක් පවත්වා නොමැත.

ශ්‍රී ලංකාව - මාලදිවයින

ශ්‍රී ලංකාව හා මාලදිවයින අතර ඒකාබද්ධ කමිටුවෙහි 4 වන සැසිවාරය 1995 පෙබරවාරි මස 24, 25 දිනයන්හි පැවැත් වූ අතර රැස්වීමේ දී දෙපර්ශවය විසින් පවතින ද්වීපාර්ශවීය ආර්ථික සහ තාක්ෂණික සහයෝගීතාවය විමර්ශනය කර දෙරට අතර වර්ධනය වන්නා වූ අන්තර් ක්‍රියාකාරකම් පිළිබඳ සිය සතුට පල කරන ලදී. 4 වන සැසිවාරයේ ප්‍රත්ඵලයක් ලෙස  ශ්‍රී ලංකාවේ කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව විසින් මාලදිවයිනේ රාජ්‍ය නිලධාරීන් ගණනාවක් පුහුණු කරන ලදී.

ශ්‍රී ලංකාව හා මාලදිවයින අතර අත්සන් තබන ලද වෙළඳ ගිවිසුමෙහි වැදගත්කම SAPTA ගිවිසුම නිසා අවලංගු වී ඇත.

ශ්‍රී ලංකාව- චීනය

වාණිජ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් සම්බන්ධීකරණ කටය්ටුහු සිදු කරනු ලබන ඉතා වැදගත් ද්වීපාර්ශවීය ගිවිසුමක් ලෙස මෙම ශ්‍රී ලංකා චීන ඒකාබද්ධ අර්ථික ගිවිසුම නම් කර හැකිය.

ඒකාබද්ධ අර්ථික කමිටුවෙහි දෙවන සැසිවාරය 1996 බීජිං නුවරදී පවත්වන ලදී. ශ්‍රී ලංකාවේ නියෝජනය ගරු  අභ්‍යන්තර හා අන්තර්ජාතික වාණිජ සහ ආහාර අමාත්‍යතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පවත්වන ලද අතර චීන නියෝජනයවිදේශ වෙළඳ හා ආර්ථික සහයෝගිතා ගරු අමාත්‍ය වූ යී මහත්මියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත් විණි. මෙම ඒකාබද්ධ කමිටු රැස්වීමට පසුව,ෂූ රොන්ජි මහතා සහ  චීන අග්‍රමාත්‍යතුම 2001 මැයි මස ශ්‍රී ලංකා සංචාරයක නිරත වූ අතර ඒකාබද්ධ ගිවිසුම යටතේ වූ කාරණා කිහිපයක් එහිදී සලකා බලන ලදී.

සියවස් ගණනාවක සිටම ශ්‍රී ලංකාව හාචීනය වෙළඳ සබඳතා පවත්වා ඇත. 1952 දී රබර් සහල් ගිවිසුම වසර 5ක් සඳහා අත්සන් තැබීමෙන් පසු වෙළඳ සබඳතාවන් හි නව පරිච්ඡේදයක් ආරම්භ විය. 1982 වසර වන තෙක් වෙළඳ සහ ගාස්තු ගිවිසුම් සෑම වසර 5ක දී ම එළැඹි අතර එය දෙරටෙහි වෙළඳ ගනුදෙනු පවත්වා ගැනීම සඳහා සුදුසු රාමුවක් සකසන ලදී. මෙම ගිවිසුම් යටතේ සහල් සහ රබර් හුවමාරුව සඳහා වාර්ෂික කෙටුම්පත් අත්සන් කරනු ලැබීය. නිෂ්කාශන ගිණුම් කට්ටල දෙකක් මෙම භාණ්ඩ හුවමාරුව සම්බන්ධ කිරීම සඳහා පවත්වාගෙන යන ලදී.

ශ්‍රී ලංකාව- පකිස්ථානය

ශ්‍රී ලංකාව හා පකිස්ථානය 198 වසරෙ දී ද්වීපාර්ශවීය ගිවිසුමකට එළඹෙන ලදී. 2005 මැයි මස 12, 13 දිනයන්හි එහි අවසන් සැසිවාරය (9 වන සැසිවාරය ) කොළඹ දී වාණිජ අමාත්‍ය මට්ටමින් පවත්වන ලදී. 9 වන සැසිවාරයේ දී පකිස්ථානය ශ්‍රී ලංකා නිදහස් වෙළඳ ගිවිසුම ඇති කර ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය දේශීය නෛතික ක්‍රියාපටිපාටීන් සම්පූර්ණ කරමින් දෙපාර්ශවය අතර රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික සටහන් හුවමාරුව සිදු කෙරිණි.

වෙළඳාම හා වාණිජ්‍ය, ආයෝජනය, කර්මාන්ත, ණය පහසුකම්, ගුවන්තොටුපොල සහ නාවික සේවා, තාක්ෂණික සහය, සංචාරක කර්මාන්තය ආදී මාතෘකා ඔස්සේ සාකච්ඡා පුළුල් මට්ටමකින් සිදු කරන ලදී. විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපනය, වාණිජ බැංකු, මහ බැංකුකරණය, දුම්රිය මාර්ග, තැපැල් හා සන්නිවේදනය ආදී අංශයන් සඳහා පකිස්ථානයෙන් තාක්ෂණික සහය ලබා ගැනීම සුරක්ෂිත කර ගැනීමට ශ්‍රී ලංකාවට හැකි විය. සත්ත්ව නිෂ්පාදන හා සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව ව්ත ජානතාක්ෂණ උපකරණ ආනයනය කරගැනීම පිණිස  සහ STC පොදු වෙළඳ සමාගමේ වෙළඳ භාණ්ඩ ආනයනය කිරීම සඳහා ඇ.ඩො.මි. 10 ක් වූ පකිස්ථානයේ නව ණය සීමාව යොදා ගැනීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාවෙන් සිදු කළ ඉල්ලීමට පකිස්ථානය සිය එකඟත්වය පල කරන ලදී. වෙළඳාම සහ ආයෝජන ප්‍රවර්ධනය, ගුවන් සේවා, වරාය හා නාවික සේවා, සංචාරක සේවා, විද්‍යා සහ තාක්ෂන ආදී අංශ ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා අන්‍යොන්‍යව සහයෝගය ලබා දීමට දෙපාර්ශවයම එකඟ වන ලදී.

ශ්‍රී ලංකාව- ඊජිප්තුව

ශ්‍රී ලංකාව හා ඊජිප්තුව අතර 1954 වසර වනතුරුම වෙළන්ද ගනුදෙනු සිදු කර ඇත්තේ නිදහස් පරිවර්ත්‍ය මුදල් මඟිනි. එම වසරේ සිට දෙරටම "භාණ්ඩ හුවමාරු ක්‍රමයට " මාරු වී වෙළඳ හා අය ගිණුම් මඟින් ගනුදෙනු සිදු කර ඇත. භාණ්ඩ හුවමාරු ක්‍රමය හරහා සිදු කරගෙන ගිය වෙළඳාම 70 දශකයේ මැද භාගය වන තෙක්ම පැවතිය අතර 1977 නව ද්වීපාර්ශවීය ගිවිසුමකට එළැඹීමත් සමඟ භාණ්ඩ හුවමාරු ක්‍රමයෙන් ඉවත් වී වෙළඳ ගනුදෙනු වඩාත් ඵලදායී අයුරින් සිදු කිරීම ආරම්භ විය. වෙළඳ ගනුදෙනුවල බේරුම්කරණ මාධ්‍යක් ලෙස දෘඩ මුදල් භාවිතා කිරීමට ගිවිසුම මඟින් එළැඹිණි. ද්වීපාර්ශවීය සබඳතා තවදුරටත් ශක්තිමත් කිරීමේ අරමුණින් යුතුව, ශ්‍රී ලංකාව සහ ඊජිප්තුව විසින් 1987 වසරේ දී ආර්ථික හා තාක්ෂණික සහයෝගීතා ගිවිසුමකට එළැඹිය අතර එමඟින් පුළුල් හා විශේෂිත වෙළඳ ගැටළු විසඳා ගැනීමට හැකි වන ඒකාබද්ධ කමිටු සහ අනු කමිටු පිහිටුවාගත හැකි විය. එහි ප්‍රථිඵලයක් ලෙස , වෙළඳාම පිළිබඳ ඒකාබද්ධ කමිටුවේ පළමු සැසිවාරය 1990 වසරේ ශ්‍රී ලංකාවේදී පැවැත් විය. එයින් පසුව රාජ්‍යන් දෙක විසින් වෙළඳාම පිළිබඳ ඒකාබද්ධ ගිවිසුම දෙරටේ වෙළඳ ඇමතිවරුන් විසින් සම අසුන් හෙබවිය යුතු ඒකාබද්ධ කමිටුවක් මට්ටමට පත් කළ යුතු බවට එකඟ වන ලදී. එකාබද්ද අමාත්‍ය කමිටුව වඩාත් සම්බන්ධීකරණය වූ සහ ඒකාබද්ධිත ප්‍රවේශයක් මඟින් උපරිම ප්‍රථිඵල නෙලා ගැනීමට අපේක්ෂා කරයි. ඒ අනුව ආර්ථික සහ තාක්ෂණික සහයෝගීතාවය පිළිබඳ පළමු ඒකාබද්ධ අමාත්‍ය කමිටුවේ සැසිවාරය  1996 වසරේ ඊජිප්තුවේ කයිරෝ නගරයේ දී පැවැත්වෙන ලදී.  

ශ්‍රී ලංකාව- රොමේනියාව

ශ්‍රී ලංකාව හා රොමේනියාව අතර ආර්ථික සහයෝගීතාවය පිළිබඳ ඒකාබද්ධ  කමිටුවේ 8 වන සැසිවාරය 1991 දෙසැම්බර් මස කොළඹ දී පැවැත්විණි. මෙම රැස්වීමේදී වෙළඳ, ආර්ථික සහ තාක්ෂනික සහයෝගිතාවය පිළිබඳ ගිවිසුම් කෙටුම්පතක් ශ්‍රී ලංකා රජය සහ රුමේනියා රජය අතර සකස් විය. 1975 දී ඇතිකර ගන්නා ලද වෙළඳ ගිවිසුම සහ 1968 දී ඇති කරගන්න ලද ආර්ථික සහ තාක්ෂණික සහයෝගිතා ගිවිසුම  යන ගිවිසුම් දෙකෙහිම ඇතුලත් ප්‍රධාන අරමුණු නව ගිවිසුම් කෙටුම්පත සඳහා ද ඇතුලත් කරගන්නා ලදී.

විදේශ කටයුතු සහ මූල්‍ය අමාත්‍යංශය විසින් නව ගිවිසුම සඳහා ඔවුන්ගේ එකඟතාවය ලබා දී ඇති අතර ඒ සඳහා අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතියද ලැබී ඇත.  වෙළඳ හා ආර්ථික සහයෝගීතාවය පිළිබඳ ඒකාබද්ධ කමිටුවේ එළඹෙන සැසිවාරයේ දී මෙම ගිවිසුමට අත්සන් තැබීමට අපේක්ෂා කෙරේ. දෙපාර්ශවය විසින් අන්‍යොන්‍යව එකඟ වූ දිනයක දී බුචරෙස්ට් හි දී අදාල අමාත්‍යවරුන් විසින් මෙම ගිවිසුමට අත්සන් තබනු ඇත.

ශ්‍රී ලංකාව- ඉරානය

1962 වසරේ දී ශ්‍රී ලංකාව හා ඉරානය අතර අත්සන් තබන ලද වෙළඳ හා ගෙවීම් ගිවිසුම 1987 අත්සන් තබන ලද ආර්ථික හා තාක්ෂණික සහයෝගිතා ගිවිසුම  ලෙස ප්‍රතිස්ථාපනය සිදු කරන ලදී. එයින් පසුව දෙරටෙහි වෙළඳ ගනුදෙනු සිදු කරන ලද්දේ ඒකාබද්ධ කමිටුව යටතේ ය. 1997 වසරේ සිට ඒකාබද්ධ කමිටු රැස්වීම්වාර 7ක් පැවතිය අතර එහි අටවන සැසිවාරය 2006 වසරේ මැයි මස 27-28 දිනයන් හි ඉරානයේ ටෙහෙරාන් නුවරදී අමාත්‍ය මට්ටමින් පැවැත් විය.

2010 සැප්තැම්බර් මස 13-15 දිනයන් හි කොළඹ දී පවත් වන ලද නව වෙනි සැසිවාරයේ දී, පවතින වෙළඳ ක්‍රමය තරමක් ප්‍රමාණවත් වුවත් දෙරටෙහි වෙළඳාම විස්තාරණය කිරීමට සැලකිය යුතු අවකාශයක් ලබා දෙන බව දෙරට විසින්ම පිළිගන්නා ලදී.  

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධානතම අපනයනය වන තේ සඳහා වෙළඳපොළ ප්‍රවේශය සුරක්ෂිත කිරීම සඳහා, ශ්‍රී ලංකාවෙන් තේ ආනයනය කිරීමේ දී කෝටා/ තීරුබදු ක්‍රමයක් පිහිටු වීමට දෙපාර්ශවය විසින්ම එකඟ වන ලදී. ශ්‍රී ලංකාවේ වෙළඳපොළ තත්ත්වය මෙම කෝටා මඟින් පෙන්නුම් කළ යුතු  අතර එයින් කොටසක් කලින් ඇසුරුම් කල ස්වරූපයෙන් අපනයනය කිරීමට අව්සර ලබා දිය යුතු බවට ශ්‍රී ලංකාව විසින් ඉල්ලීමක් කරන ලදී. මෙම ඒකාබද්ධ ගිවිසුමට පෙරාතුව ඉරානය විසින් ඉරානයට තේ ආනයනය කිරීම තහනම් කර ඇති බවට ඉරනයේ නියෝජ්‍ය වාණිජ ඇමති විසින් ප්‍රකාශ කිරීම නිසා එසේ ඉල්ලීම අත්‍යාවශ්‍ය විය.

ශ්‍රී ලංකාව- තායිලන්තය

ශ්‍රී ලංකාව හා තායිලන්තය අතර ආර්ථික සහ තාක්ෂණික සහයෝගීතාවයපිළිබඳ ගිවිසුම 1996 ජනවාරි මස දී ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ මාත්‍යතුමාගේ තායිලන්ත සංචාරය අතරවාරයේ දී අත්සන් තබනු ලැබීය. ඒ අනුව මෙම සහයෝගිතා ගිවිසුම යටතේ පළමු රැස්වීම 2000 ජූනි මස බැංකොක් හි පවත්වන ලදී. මෙම රැස්වීමේදී දෙපාර්ශවය විසින්ම  දේරට අතර පවතින සමස්ත සහයෝගිතාවයේ පිළිබඳ සමාලෝචනය කරන ලද අතර තවදුරටත් ද්වීපාර්ශවීය වෙළඳාම එහි ශක්‍යතා මට්ටම තෙක් විස්තාරණය කළ යුතු බවට අවධාරණය කරන ලදී.

ශ්‍රී ලංකාව - කුවේට් රාජ්‍ය

This page is under construction

ශ්‍රී ලංකාව - ඉරාකය

ශ්‍රී ලංකාව හා ඉරාකය අතර 1975 දී අත්සන් තබන ලද වෙළඳ ගිවිසුම  ආර්ථික හා තාක්ෂණික සහයෝගිතා ඒකාබද්ධ කමිටුව සඳහා අවකාශය සලසන අතර එහි පළමු සැසිවාරය 1979 මාර්තු මස කොළඹ දී පැවැත්විය.

2010 ඔක්තොබර් මස 21-22 දිනයන්හි පැවති ආර්ථික සහ තාක්ෂණික සහයෝගිතාවය පිළිබඳ ඒකාබද්ධ කමිටුවේ 7 වන සැසිවාරය සාර්ථ්කව නිම වූයේ සහයෝගිතාවය සඳහා සුදුසු විවිධ අංශ සඳහා අධ්‍යන කමිටු පත්කර ගැනීමෙනි.

අධ්‍යනය සඳහා කමිටු 3ක් පත් කරගන්න ලදී

  • වෙළඳ හා මූල්‍ය සහයෝගීතාවය
  • ආර්ථික සහයෝගීතාවය
  • විද්‍යාත්මක, සංස්කෘතික සහ තාක්ෂණික සහයෝගීතාවය

Latest News

සියලුම පුවත් මෙතැනින්